Tjänster

kugghjul

Tjänster som stöttar genom hela processen

Att ta ett projekt från start till mål kräver många olika kompetenser och i de flesta fall en hel del erfarenhet. BTR Industry erbjuder ett helhetskoncept där vi på tjänstesidan kan bidra i processens alla delar. Här erbjuder vi bland annat dimensionering, beräkning, konstruktion, inköp, projekt- och produktionsledning av tryckbärande produkter och system. Du väljer självklart vilka steg du vill ha vår assistans, eller om du vill ha oss som partner längs hela projektet.

CE-märkning

CE-märkning

CE-märkning är en kvalitetsgaranti och i de flesta upphandlingar ett krav på produkterna. BTR Industry har stor erfarenhet och kunskap när det gäller att CE-märka trycksatta produkter. Vi vet vad Tryckkärlsdirektivet säger, vilka föreskrifter och standarder som gäller. Tillsammans med dig som uppdragsgivare och tredjepartsorgan tar vi fram en produkt som uppfyller de krav och normer som finns. Har du behov av CE-märkning

– kontakta oss redan idag!

Tjänster kluster