BTR Industry

Service och tjänster riktade mot trycksatta produkter och system

Erfarenhet och nytänkande i en effektiv mix

BTR Industry erbjuder industrin en rad tjänster som rör trycksatta produkter och system. I detta ingår exempelvis dimensionering, konstruktion, service och installation. Vi förser även er verksamhet med material och produkter som motsvarar de krav och specifikationer ni har att leva upp till.

kompetens

Service

Omtubning, rengöring, läcksökning, tryckprovning, reparation, installation, licens- och rörsvetsning. Bland mycket annat.

Läs mer här >>

kugghjul

Tjänster

Exempelvis dimensionering, beräkning, konstruktion, inköp, projekt- och produktionsledning av tryckbärande produkter och system.

Läs mer här >>

växelverk

Material & Produkter

Värmeväxlartuber, panntuber, kupade gavlar, manluckor, snabbstängningsluckor, rör och rördelar, smide och mycket mer.

Läs mer här >>