Om oss

btr

Bakom bokstäverna BTR

BTR Industry är grundat av oss, Henrik Törnqvist, Björn Reinholdsson och Ronnie Beiron.

Vi har en bred erfarenhet från såväl nationella som internationella projekt och uppdrag.

Tillsammans utgör vi grundstommen i BTR Industry. Du kan räkna med oss i de flesta sammanhang som rör trycksatta produkter och system.

Kommunikation som konkurrensverktyg

En tät dialog och nära relation med dig som kund är en av de främsta framgångsnycklarna för oss på BTR Industry. Kommunikation är a och o för att resultatet ska bli optimalt. Vi har god erfarenhet av att formulera problem och diskutera lösningar och utföranden med våra uppdragsgivares olika avdelningar och funktioner. Er kunskap och erfarenhet kombinerad med vår ger bästa möjliga slutresultat – snabbt och effektivt.

Flexibilitet för alla typer av uppdrag

Ett projekt består av flera olika faser. Vår kompetens och erfarenhet kan användas genom hela processen. Redan på projekteringsstadiet och vid anbudslämnande kan vi bidra. I genomförandefasen har vi en rad olika tjänster som både förbättrar och effektiviserar din leverans. Servicebehov som uppstår under projektet eller i kölvattnet av det samma, kan vi också ta hand om. Uppföljning i projekt är även det ett moment där vi är behjälpliga. BTR Industry är flexibla och kompletterar dig där du har behov.