Material & Produkter

växelverk

SÄKRA LEVERANSER FRÅN BTR INDUSTRY

I branschen finns inget utrymme för fel eller brister. De material, produkter och tjänster vi levererar, motsvarar de specifikationer och krav som ställs. Allt från kompletta leveranser av tryckkärl, värmeväxlare eller rörinstallationer till mindre utbytesdetaljer, material eller svetsarbeten. Vid alla leveranser ingår självklart intyg, godkännanden och dokumentationer.

Kontakta oss när det gäller trycksatta produkter, system och utrustningar.

 Oavsett vad du behöver just nu, kontakta oss!

Material & Produktions kluster