Martin Larsson

BTR_ikon_martin_larsson
Martin Larsson är ett varumärke med anor mer än 80 år tillbaka. Som en av marknadsledarna inom bland annat tryckkärl, värmeväxlare och luftkylare, med ett erbjudande som sträckt sig från konstruktion till färdig produkt och installation, har man under många decennier varit en gigant i branschen. Sedan våren 2015 är verksamheten nedlagd och numera ägs varumärket Martin Larsson av BTR Industry.

BTR Industry har köpt varumärket Martin Larsson.

BTR Industry har förvärvat varumärket Martin Larsson. Det betyder att vi idag äger bland annat namn och logotyp. I köpet ingår ritningsunderlag från många år bakåt i tiden, vilket ger en trygghet för gamla kunder som behöver nybeställa. Vi har även tagit över massor av beräkningar och tillverkningsdokumentation från komplicerade produktioner, som kan fungera som underlag till nya konstruktioner. Det innebär en mängd möjligheter för såväl nya som gamla kunder.

– Vi ser förvärvet av varumärket Martin Larsson med tillhörande dokumentation och underlag som ett mycket värdefullt komplement till vårt befintliga erbjudande. Vi kan erbjuda många före detta Martin Larsson-kunder en kontinuitet och trygghet som vi hoppas kommer att uppskattas. Men vi sitter också på kunskaper som är högintressanta även för nya kunder, säger Henrik Törnqvist, VD på BTR Industry.

Martin Larsson är ett både känt och erkänt varumärke i framför allt tryckkärlsbranschen. Under våren 2015 lades dock verksamheten i företaget ner. Samtliga tre delägare i BTR Industry har ett förflutet inom företaget. Mycket kunskaper, erfarenheter och kontakter finns självklart kvar genom BTR Industry, något som vi hoppas ska gynna våra kunder på många olika sätt.